ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

 

***Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ης Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Την περίοδο αυτή ο πυροσβεστικός μηχανισμός της χώρας οργανώνεται έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν.***

 

We have 39 guests and no members online

Αναζήτηση

You are here: HomeΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΓENIKH ΓPAMMATEIA ΠOΛITIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ

Για την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών η χώρα μας συγκρότησε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν. 2344/95), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Αποστολή της έχει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό της πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, εξασφάλισης της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας στην αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών, καθώς και της αποκατάστασης με την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση όλου του δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού.

Αντιμετώπιση καταστροφών ανάλογα με την έκτασή τους:

α) γενικές: πλήρης κινητοποίηση των δυνάμεων Π.Π. της χώρας

β) τοπικές μεγάλης έκτασης: διάθεση δυνάμεων και από άλλους Νομούς

γ) τοπικές μικρής έκτασης: διάθεση των δυνάμεων του νομού

δ) θαλάσσιες μεγάλης έκτασης: και άλλες δυνάμεις εκτός του Υ.Ε.Ν.

ε) θαλάσσιες μικρής έκτασης: μόνο το Υ.Ε.Ν

 

Έννοιες και Ορισμοί

Σύμφωνα Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» και το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»:

Καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον.

Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές και στις υποδομές.

Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό με την ένταση των καταστροφών, που μπορεί να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις υποδομές μιας περιοχής.

Γενική Καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της χώρας.

Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας.

Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.

Τοπική καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νομού.

Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους νομούς, περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.

Κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους. Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας διακρίνεται σε:

 • Κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, στην οποία περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδιασμό ετοιμότητας.

 • Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία περιλαμβάνεται η κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται:

  • Ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του δυναμικού και των μέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που αναλαμβάνουν δράση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και

  • Κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθεμένου υπό κανονικές συνθήκες.

Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται:

 • Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.

 • Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Π.Α, Ε.Μ.Υ.).

 • Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.

ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

 • Φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από:

γεωλογικά φαινόμενα όπως: σεισμοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, εκρήξεις ηφαιστείων.

 • Δασικές Πυρκαγιές.

 • Φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από:

έντονα καιρικά φαινόμενα όπως: πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετοί, θυελλώδεις άνεμοι, καταιγίδες, καύσωνες.

 • Τεχνολογικές καταστροφές όπως: χημικά ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, ατυχήματα Χ.Β.Ρ.Π., περιστατικά άνθρακα.

ΠΗΓΗ: www.gscp.gr


ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας

Το έτος 2001 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε πιλοτικά τη δημιουργία ενός Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

H προσπάθεια αυτή σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να ακολουθήσει τα μηνύματα της νέας εποχής ως προς:

· Την οργάνωση της κοινωνίας σε δίκτυα.

· Την οριζόντια επικοινωνία των πολιτών.

· Την ανάδειξη την αποτελεσματικότητας των Εθελοντικών Οργανώσεων και των δυνατοτήτων παρέμβασης που έχουν οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών τον 21ο αιώνα.

Το έτος 2002 ψηφίστηκε ο Νόμος 3013 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας», σύμφωνα με τον οποίο:

· Η τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας θεωρείται ως μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του σκοπού της Πολιτικής Προστασίας.

· Προσδιορίζονται γενικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια ένταξης των Οργανώσεων στο Σύστημα Εθελοντισμού.

· Καθορίζεται γενικότερα η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξης τους στα αντίστοιχα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα και η περαιτέρω δραστηριοποίησή τους στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδίων οργάνων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Πολλές από τις Εθελοντικές Οργανώσεις κλήθηκαν να συμμετέχουν σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης το έτος 2002. Σημαντική ήταν η συμβολή των Εθελοντών Οργανώσεων της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ως συνέπεια των έντονων χιονοπτώσεων, που έπληξαν την Αττική και άλλες περιφέρειες, τον Ιανουάριο του 2002. Εθελοντικές Ομάδες από την Αττική επίσης προσέφεραν την βοήθεια τους στις πλημμύρες που έπληξαν την Αττική τον Σεπτέμβριο του 2002. Επίσης, οι εθελοντικές οργανώσεις συμμετείχαν και σε μεμονωμένα περιστατικά όπως η διάσωση των σπηλαιολόγων στο σπήλαιο Σάρχου στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 2002.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Σκοπός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι η εξέλιξη και βελτίωση της Οργάνωσης του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εξετάζεται το ενδεχόμενο:

· Ένταξης επιπλέον εθελοντικών οργανώσεων με βάση τα κριτήρια του άρθρου 14, Ν.3013/2002.

· Οικονομικής ενίσχυσης των ήδη ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και εκείνων που θα ενταχθούν στο μέλλον.

ΔPAΣH

Eθελοντές:

· Παρεμβαίνουν προγραμματισμένα στις Τοπικές Κοινωνίες,
σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης.

· Συμμετέχουν στο Eθνικό Mητρώο Eθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.


Go to top